Izmantošanas noteikumi

Vispārīgie nosacījumi

 • Mūsu tīmekļa vietne ir paredzēta, lai iepazītos ar mūsu partneru kredītproduktiem un atrastu visizdevīgāko programmu, veicot vairāku programmu salīdzināšanu. Kredītproduktus izstrādā bankas un kredītu devēji, kas nodarbojas ar fizisko un juridisko personu kreditēšanu. Kredītu Salīdzināšanas Platforma piedāvā bezmaksas kredītu brokera pakalpojumus.

 • Pirms Lietotājs noformēs kādu no kredītiem, kas izvietoti mūsu resursā, tam ir jāiepazīstas ar visiem mūsu tīmekļa vietnes darba noteikumiem. Apstiprinot savu piekrišanu ievērot noteikto reglamentu, Lietotājs saņem iespēju izmantot tīmekļa vietnē esošos pakalpojumus.

Personīgās informācijas apstrāde

 • Lietotāja reģistrācija portālā ir piekrišana sadarbības noteikumiem starp Mums un Lietotāju. Pēc reģistrācijas Lietotājam mūsu tīmekļa vietnē būs savs profils.

 • Lai ienāktu savā profilā, Lietotājam jāievada tikai elektroniskā pasta adrese un parole.

 • Lai veiktu reģistrāciju, Lietotājam ir jāsniedz personīga informācija par sevi. Reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnē, lietotājs pēc noklusējuma paziņo par savu piekrišanu veikt personas datu apstrādi, lai turpmāk saņemtu izdevīgus kredītu devēju un banku piedāvājumus.

 • Lietotājs piekrīt, ka Mums nodotie personas dati var tikt iesniegti kredītu devējam ar mērķi izveidot individuālu kredītpiedāvājumu. Tādā veidā Lietotājs automātiski reģistrējas kredītu devēja interneta resursā.

 • Lietotājs ir informēts par to, ka Mēs neesam atbildīgi par tā datu apstrādi kreditora tīmekļa vietnē.

 • Lietotājs piekrīt, ka Mēs varam izmantot tā personīgo kontaktinformāciju, lai izsūtītu komercpiedāvājumus, paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, akcijām, ko veic kredītu devējs vai Mūsu kompānija.

 • Lietotāja personas dati tiek izdzēsti pēc tā pieprasījuma.

Lietotāja pienākumi

 • Lai izmantotu tīmekļa vietni un veiktu reģistrāciju, Lietotājam ir jānorāda savi personas dati.

 • Veicot reģistrāciju, Lietotājs apņemas izmantot tikai drošas un aizsargātas elektronisko sakaru un informācijas ierīces.

 • Lietotājam nav tiesības izpaust trešajām personām savu profila paroli mūsu tīmekļa vietnē. Ja Lietotājam rodas aizdomas, ka kāds krāpnieciskā veidā ieguvis viņa paroli, tam ir nekavējoties jāsazinās ar Mums.

 • Pirms lietotājs iesniegs pieteikumu kredīta saņemšanai, viņam ir jāiepazīstas ar tīmekļa vietnes izmantošanas noteikumiem, kā arī ar mūsu Konfidencialitātes politiku.

Lietošanas noteikumi

 • Lietotājam ir tiesības bez maksas izmantot mūsu tīmekļa vietni.

 • Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Mēs izdzēšam visus Lietotāja sniegtos personas datus.

 • Lietotājs var pieprasīt no mums informāciju par to, kad, kam, kādā apjomā un uz kādiem pamatiem tikuši nodoti tā personas dati. Iespēja saņemt šādas ziņas tiek sniegta bez maksas, bet ne biežāk kā vienu reizi gadā. Lietotājs nevar saņemt ziņas par tā personas datu nodošanu iestādēm, kurām ir tiesības apstrādāt personas datus bez Lietotāja piekrišanas.

Atbildības ierobežošana

 • Mūsu tīmekļa vietne nodrošina informāciju par mūsu partneru – kredītu devēju kredītprogrammām, to sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī Lietotāju personīgās informācijas nodošanu kredītu devējiem.

 • Mēs neesam atbildīgi par to, kādu izvēli izdarījis Lietotājs un par tā izvēlētā kredītu produkta nosacījumiem.

 • Mēs neesam atbildīgi par trešo personu rīcību, kas izdarīta Lietotāja vārdā, gadījumā, ja tās ieguvušas jūsu lietotājvārdu un paroli. Izņemot gadījumus, kad informācijas noplūde notikusi mūsu tīmekļa vietnes ievainojamības dēļ.

 • Mēs neesam atbildīgi par traucējumiem mūsu tīmekļa vietnes darbā vai citiem bojājumiem, kas radušies Lietotāja ierīču traucējumu dēļ, jūsu elektroniskā pasta noslodzes vai konfigurācijas dēļ, kā arī, ja Jūs izmantojat nelicencētu vai neatbilstošu programmatūru vai energoapgādes sistēmas traucējumu dēļ.

Noformējiet kredītu ar maksimālu atbildību, iepriekš izvērtējot savas materiālās iespējas.

Par svešu vai nepatiesu ziņu izmantošanu ar mērķi gūt materiālu labumu, kā arī par datorkrāpšanu vai nelikumīgu ierīču izmantošanu, lai ietekmētu datu analīzes automātisko sistēmu, paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

Ja Jums ir radušies jebkādi jautājumi, vēlmes vai sūdzības par augstākminētajiem lietošanas noteikumiem, jūs varat sazināties ar mums pa elektronisko pastu info@ksplatforma.lv vai, zvanot uz tālruņa numuru +371 25 42 99 42.

Kontaktinformācija

Mazā Krasta iela 83, Rīga +371 25 42 99 42